Categories
Autorităţi şi instituţii publice

Acceptarea comodatelor in cadrul MAI. Noutăţi

Ordinul privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne a fost completat de Ordinul nr. 96/2021.

Ca regulă generală în cazul comodatului, oferta trebuie să fie însoţită de dovada dreptului de folosinţă asupra bunurilor.

Faţă de vechea reglementare se introduce un nou alineat care prevede că dispoziţiile de mai sus nu se aplică în cazul comodatelor ce au ca obiect bunuri mobile, încheiate între unităţi, instituţii sau structuri ale MAI şi instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.