Categories
Articole Dreptul muncii Economie Piaţa muncii

A fost modificată suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare!

Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale a fost recent modificată de OUG nr. 53/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 615/2021.

Din Fondul de garantare se asigură plata creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei, denumiţi în continuare angajatori în stare de insolvenţă.

Suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul a 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

Vechea reglementare prevedea că suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul a s salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

Creanţele salariale reprezintă drepturi salariale şi alte drepturi băneşti datorate şi neplătite salariatului la data şi, după caz, în tranşele prevăzute în contractul individual de muncă şi/sau contractul colectiv de muncă, asupra cărora nu a intervenit prescripţia dreptului la acţiune, şi vor fi suportate pentru o perioadă de 5 luni consecutive

Potrivit ştirilor juridice, o altă solicitare privind plata creanţelor salariale poate fi făcută numai dacă perioada este mai mică de 5 luni.