Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea procedurii de control desfăşurată de către ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către A.S.F.

Ţinând seama de complexitatea unor procese de lucru, principalele modificări prevăzuteîn proiectul de act normativ vizează prelungirea unor termene aferente controlului periodic/inopinat astfel:
-transmiterea procesului -verbal de control entităţii controlate în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea acţiunii de control, faţă de 3 zile lucrătoare cât erau prevăzute iniţial;
-stabilirea datei şedinţei de conciliere dintre echipa de control şi conducerea entităţii controlate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii obiecţiilor, faţă de 3 zile lucrătoare cât erau prevăzute iniţial;
-întocmirea şi semnarea notei de conciliere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data şedinţei de conciliere, faţă de 3 zile lucrătoare cât erau prevăzute iniţial.