Categories
Financiar bancar Ştiri

Modificări ale Regulamentului BNR

Regulamentul nr. 2/2021 a modificat Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată.

Prestatorii de servicii de plată trebuie să prevadă într-un document formal măsuri de securitate adecvate pentru gestionarea riscurilor TIC şi de securitate, legate de serviciile de plată pe care le oferă, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute în prezentul titlu.

Nivelul de detaliu al descrierii măsurilor de securitate trebuie să fie proporţional cu dimensiunea, organizarea internă a prestatorului de servicii de plată, precum şi cu natura, scopul, extinderea, complexitatea şi gradul de risc asociat serviciilor de plată şi produselor pe care prestatorul de servicii de plată le oferă sau intenţionează să le ofere.