Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Profesorii vor primi feedback din partea elevilor!

În Monitorul Oficial nr. 579/2021 a fost publicat Odinul nr. 3864/2021 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învăţare, predare şi evaluare în învăţământul preuniversitar.

Feedbackul reprezintă colectarea de informaţii despre reacţiile elevilor la procesul de predare – învăţare – evaluare şi despre relaţia elev – profesor. Feedbackul nu reprezintă judecăţi de valoare, dar este specific activităţii didactice, fiind utilizat ca instrument de bază pentru îmbunătăţirea actului educaţional.

Scopul colectării feedbackului este creşterea calităţii procesului educaţional şi a rezultatelor acestuia, precum şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre părţile implicate în acest proces, pentru a asigura un act educaţional incluziv şi de calitate, centrat pe elev.

Feedbackul se acordă prin intermediul unei fişe de feedback care poate fi completată cu alte aspecte considerate relevante de cadrul didactic care solicită feedbackul sau de către conducerea unităţii de învăţământ.

Potrivit ştirilor juridice, feedbackul, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, se acordă la sfârşitul fiecărui semestru, după încheierea situaţiei şcolare.

Insă cadrele didactice pot solicita feedback suplimentar şi pe parcursul semestrului, prin aplicarea altor instrumente.

Cadrele didactice primesc feedback doar de la elevii claselor unde sunt încadrate, acesta este anonim şi acordarea este opţională.

Menţionăm că feedbackul se va referi exclusiv la activitatea didactică de predare – învăţare – evaluare, fără a se raporta la activităţile extracurriculare şi extraşcolare derulate de către cadrul didactic.