Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia a propus bugetul anual al UE pentru anul 2022

Comisia a propus un buget anual al UE pe 2022 în valoare de 167,8 miliarde EUR, care va fi completat de granturi cu o valoare estimată de aproximativ 143,5 miliarde EUR din cadrul instrumentului NextGenerationEU.

Capacitatea combinată a acestor două instrumente va mobiliza investiţii semnificative menite să stimuleze redresarea economică, să protejeze durabilitatea şi să creeze locuri de muncă.

Se va acorda prioritate cheltuielilor legate de tranziţia verde şi digitală pentru a se asigura că Europa devine mai rezilientă şi este pregătită pentru viitor.