Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Statele membre trebuie să continue eliminarea restricţiei temporare asupra călătoriilor neesenţiale către UE

Recomandarea (UE) 2020/912 a Consiliului privind restricţia temporară asupra călătoriilor neesenţiale către UE şi posibila eliminare a acestei restricţii a fost recent modificată.

Controlul la frontiere există în interesul nu doar al statului membru la ale cărui frontiere externe se aplică, ci al tuturor statelor membre care au eliminat controlul la frontierele lor interne.

Prin urmare, statele membre ar trebui să se asigure că măsurile luate la frontierele externe sunt coordonate, pentru a garanta o bună funcţionare a spaţiului Schengen.

În acest scop, începând cu 3 iunie 2021, statele membre ar trebui să continue eliminarea restricţiei temporare asupra călătoriilor neesenţiale către UE, în mod coordonat, în ceea ce priveşte rezidenţii ţărilor terţe din Israel, Australia, Japonia, China, la recomandarea Consiliului.