Categories
Articole Drept penal

Martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Obiectul sesizării are în vedere “Dacă martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire, prevăzute la art. 290 alin. (3) din Codul penal, poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 din Codul penal, sau de favorizare a făptuitorului, prevăzută de art. 269 din Codul penal.”

Într-o opinie majoritară, s-a susţinut că martorul denunţător, beneficiar al cauzei de nepedepsire, poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă sau de favorizare a făptuitorului.

Într-o primă opinie minoritară, s-a apreciat că martorul denunţător, beneficiar al cauzei de nepedepsire, nu poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă sau de favorizare a făptuitorului.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că prin Decizia nr. 1 din 14 ianuarie 2019 s-a stabilit că fapta unei persoane audiate ca martor de a face afirmaţii mincinoase sau de a nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebată întruneşte numai elementele de tipicitate ale infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzute în art. 273 alin. (1) din Codul penal (potrivit considerentelor deciziei anterior menţionate, infracţiunea de favorizare a făptuitorului nu poate fi reţinută decât atunci când nu există alte incriminări speciale ale favorizării, cum este şi mărturia mincinoasă).

Prin urmare, prin Decizia nr. 1/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 173/2020, a admis sesizarea şi a reţinut că martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută la art. 290 alin. (3) din Codul penal poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin. (1) din Codul penal.