Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ultimele acte normative evaluate de Guvern!

Guvernul a transmis într-un comunicat actele normative de care a luat act în ultima sa şedinţă:

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (PRIMA LECTURĂ)

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internaţională de Salvare Alpină, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
3. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti, la 12 octombrie 2011
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea unor termene privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina persoanelor juridice înregistrate în Registrul Comerţului
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.