Categories
Domeniul energetic Ştiri

Au fost aprobate condiţiile cadru de autorizare a unei magistrale directe

Ordinul nr. 31/2021 prevede aprobarea Condiţiilor – cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unei magistrale directe.

Obiectul Autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Autorizaţiei în vederea execuţiei obiectivelor componente ale unei magistrale directe amplasate într-o localitate, având caracteristicile tehnice, care se redactează şi se emit odată cu Autorizaţia.

Nu fac obiectul Autorizaţiei activităţile titularului Autorizaţiei privind consultanţa, finanţarea şi executarea de lucrări care nu sunt specifice activităţii de execuţie a obiectivelor componente ale unei magistrale directe.