Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se doreşte modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

Hotărârea nr. 567/2021 prevede reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului “Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”.

Implementarea proiectului presupune achiziţia de echipamente şi aplicaţii informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi achiziţia de bunuri şi servicii pentru realizarea informării şi publicităţii implementării proiectului, respectiv realizarea auditului tehnic şi financiar al proiectului.

Valoarea totală a proiectului este în sumă de 231.250 mii lei, din care cheltuieli de investiţii suma de 229.808 mii lei.