Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Resetarea educaţiei şi formării pentru era digitală, un obiectiv de atins!

În Monitorul Oficial nr. 546/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 53/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Planul de acţiune pentru educaţia digitală 2021 – 2027 – Resetarea educaţiei şi formării pentru era digitală COM (2020) 624.

Camera Deputaţilor susţine planul de acţiune pentru educaţia digitală, în scopul resetării educaţiei şi al formării pentru era digitală, precum şi obiectivele curajoase ale orientărilor strategice prevăzute.

De asemenea, se consideră necesară sprijinirea educaţiei digitale nonformale a persoanelor în vârstă şi a voluntariatului instructorilor şi cadrelor didactice vârstnice, printr-un program specific, pentru a răspunde provocărilor legate de îmbătrânirea demografică şi decalajul digital între generaţii.