Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Plafonul garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului IMM FACTOR 2021

Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia este de 1.000.000.000 lei.

Ordinul nr. 593/2021 prevede că pentru anul 2021 se aprobă comisionul de administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului român, în cadrul Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, la nivelul de 0,15% pe an pentru toată perioada de valabilitate a garanţiilor, calculat la valoarea garanţiei de stat.