Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Pensii

CCR. Funcţionarul public, femeie, poate solicita continuarea exercitării raportului de serviciu până la vârsta de 65 de ani!

Conform Codului administrativ raportul de serviciu încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, dacă persoana care are competenţa de numire în funcţia publică nu dispune prelungirea raportului de serviciu.

Potrivit ştirilor juridice, aceste dispoziţii au fost contestate pe motiv de neconstituţionalitate fiind sesizată Curtea Constituţională în acest sens.

Curtea Constituţională a decis că încetarea raportului de serviciu al femeii la o vârstă mai redusă decât a bărbatului poate şi trebuie să rămână o opţiune a acesteia, în contextul social actual. Transformarea acestui beneficiu legal într-o consecinţă asupra încetării raportului de serviciu ce decurge ope legis dobândeşte valenţe neconstituţionale, în măsura în care ignoră voinţa femeii de a fi supusă unui tratament egal cu cel aplicabil bărbaţilor.

Şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că o politică generală de concediere care presupune concedierea unei salariate doar pentru motivul că a atins sau a depăşit vârsta de la care aceasta are dreptul la pensie pentru limită de vârstă, care, potrivit legislaţiei naţionale, este diferită pentru bărbaţi şi pentru femei, constituie discriminare pe criterii de sex, interzisă de prevederile directivelor amintite.

Prin Decizia nr. 112/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 353/2021, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 şi ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Codul administrativ şi constată că acestea sunt constituţionale în măsura în care sintagma “condiţii de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani.