Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Societăţile reglementate de legi speciale continuă să fie supuse acestora

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiunea de drept privind art. 222 din Legea nr. 31/1990 şi art. 1.928 din Codul civil.

Art. 222 din Legea nr. 31/1990 prevede cazurile de excludere a asociatului din societatea în nume colectiv iar art. 1.928 Cod civil prevede că la cererea unui asociat, instanţa judecătorească, pentru motive temeinice, poate hotărî excluderea din societate a oricăruia dintre asociaţi.

Astfel, problema de drept supusă dezlegării, impune verificarea măsurii în care Legea nr. 31/1990, prevede limitativ ori exemplificativ cazurile în care un asociat poate fi exclus din societatea cu răspundere limitată, îşi găseşte rezolvarea în aplicarea principiilor specialia generalibus derogant, respectiv generalia specialibus non derogant, cărora analiza de faţă urmează să le acorde eficienţă.

Înalta Curte de Casaţie şi justiţie a reţinut că modalitatea de redactare a textului de lege evocat anterior conduce către concluzia că enumerarea pe care o cuprinde nu este exemplificativă, ceea ce implică, în lipsa oricărui alt indiciu contrar, imposibilitatea excluderii în alte situaţii decât cele reglementate ori imposibilitatea excluderii acţionarului într-o societate pe acţiuni.

Aşa fiind, nu există ipoteze lăsate în afara reglementării, în care legea să permită ca un asociat să fie exclus din societatea cu răspundere limitată; de aceea nu se poate aprecia că, într-o atare situaţie, norma specială s-ar completa cu cea generală.

Împrejurarea că legea specială este anterioară Codului civil nu prezintă relevanţă, având în vedere că, potrivit art. 138 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, societăţile reglementate de legi speciale continuă să fie supuse acestora.

Prin Decizia nr. 28/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 544/2021, ÎCCJ a admis sesizarea şi a reţinut că ipotezele de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990 nu se completează cu prevederile art. 1.928 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.