Categories
Protecţie socială Social Ştiri

A fost aprobat Programul naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice

Hotărârea nr. 559/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 542/2021, prevede aprobarea Programului naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice şi a Metodologiei – cadru privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice.

Programul naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice reglementează asigurarea protecţiei şi a măsurilor de sprijin în vederea integrării/reintegrării socioprofesionale pentru victimele violenţei domestice care se află în situaţie de risc ca urmare a unor fapte de violenţă domestică care au fost înregistrate în mod repetat, deşi au beneficiat anterior de aplicarea unor diferite măsuri de protecţie prevăzute de lege.

Scopul programului naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice constă în adoptarea unor soluţii integrate specifice, în măsură să răspundă interesului social general de ocrotire prin lege a relaţiilor sociale şi a principiilor de sănătate publică, care să asigure condiţiile necesare restabilirii unei vieţi normale şi independente, prin asigurarea protecţiei victimelor violenţei domestice împotriva efectelor negative şi repetate produse de violenţa domestică şi furnizarea sprijinului necesar în vederea integrării/reintegrării socioprofesionale şi facilitării transferului la o viaţă independentă a acestora.