Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Un proiect prevede modificări în organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director în unităţile de învăţământ preuniversitar

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând într-un mod obiectiv nevoile sistemului naţional de învăţământ, din perspectiva asigurării unui management de calitate, s-a ajuns la concluzia că se impune o lărgire a bazei de selecţie a personalului apt să se înscrie la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar, astfel încât să se realizeze o selecţie mai riguroasă a resursei umane şi să se realizeze o reevaluare a criteriilor de performanţă în actul de management educaţional.

Se prevede posibilitatea înscrierii la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director de unităţi de învăţământ şi a cadrelor didactice care nu au calitatea de expert în management educaţional.