Categories
Activităţi industriale Articole Domeniul energetic Economie

Programul rabla pentru electrocasnice 2021!

În Monitorul Oficial nr. 488/2021 a fost publicat Ordinul nr. 786/2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020.

Finanţarea se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziţionarea de echipamente electrice şi electronice de uz casnic după cum urmează:
a) 400 de lei pentru maşini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puţin noua clasa energetică C;
b) 400 de lei pentru maşini de spălat vase având cel puţin noua clasă energetică D;
c) 400 de lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţă energetică la răcire cel puţin A++;
d) 400 de lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puţin noua clasă energetică E;
e) 400 de lei pentru televizoare având cel puţin noua clasă energetică E;
f) 400 de lei pentru uscătoare de rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++;
g) 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;
h) 500 de lei pentru laptopuri;
i) 300 de lei pentru tablete.

Înscrierea persoanei fizice în aplicaţia informatică se realizează numai după publicarea listei cuprinzând comercianţii validaţi şi anterior lansării primei etape de generare a voucherelor, prin crearea unui cont de utilizator pe baza datelor de identificare (nume, prenume, localitate, judeţ şi CNP), conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia, a adresei de e-mail, a unui număr de telefon valid şi prin recepţionarea unui sms de confirmare.

După parcurgerea etapelor, persoanele fizice vor proceda la selectarea, prin completarea în aplicaţia informatică, a tipului de echipament care se achiziţionează, precum şi a declaraţiei pe propria răspundere prin care se obligă să predea un echipament uzat.

Potrivit ştirilor juridice, înscrierea solicitanţilor se realizează într-un interval fix de 7 zile, de la data stabilită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.