Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Modificări pentru anul 2021 a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 au fost modificate şi completate de Ordinul nr. 484/2021.

În situaţia depăşirii valorilor de contract, valoarea totală a creditelor de angajament în baza cărora se încheie în trimestrul II al anului 2021 acte adiţionale de suplimentare pentru decontarea serviciilor acordate peste valoarea de contract nu poate fi mai mare decât valoarea totală a cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiţionale în trimestrul I al anului 2021.

Actele adiţionale de suplimentare a valorii de contract pentru decontarea serviciilor acordate în trimestrul II al anului 2021, peste valoarea de contract, se vor încheia în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.