Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate Normele de apărare împotriva incendiilor în MApN

În Monitorul Oficial nr. 481/2021 a fost publicat Ordinul nr. 87/2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale.

Menţionăm că la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.53/2015 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 şi 427 bis din 16 iunie 2015.