Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

Ce sumă se poate suporta din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale?

Având în vedere consecinţele negative asupra angajatorilor care au avut activităţile întrerupte sau reduse ca urmare a pandemiei, aceştia fiind în imposibilitatea de a realiza venituri care să permită continuarea raporturilor de muncă şi plata salariilor s-a instituit necesitatea modificării Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

În Monitorul Oficial nr. 467/2021 a fost publicată OUG nr. 35/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Se prevede că eventualele deficite înregistrate în situaţia în care veniturile sunt depăşite de cheltuielile Fondului de garantare se acoperă din disponibilităţile înregistrate în anii precedenţi sau, după caz, prin subvenţii de la bugetul de stat.

Suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul a 4 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.