Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Excepţii de la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune a MAI!

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a fost modificat de Hotărârea nr. 478/2021.

Se introduc excepţii de la aplicarea prezentului regulament. Dintre acestea enumerăm: animalele de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate; stocurile de produse păstrate în rezervele de stat; bunurile pentru care modalitatea de valorificare este stabilită expres prin reglementări specifice.