Categories
Articole Fiscalitate Ştiri

Termenul de depunere a declaraţiei de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie!

Datorită modificărilor legislative a apărut necesitatea instituirii unei proceduri de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educaţia timpurie care depăşesc impozitul pe profit datorat.

OUG nr. 30/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 423/2021, prevede unele măsuri fiscale.

Astfel, suma reprezentând cheltuieli cu educaţia timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, care depăşeşte impozitul pe profit datorat, se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, pe baza unei declaraţii de regularizare.

Declaraţia de regularizare se depune până la data de 25 aprilie 2021 inclusiv.

Sunt prevăzute şi excepţii de la acest termen: în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit declaraţia se depune până la data de 25 martie 2022 inclusiv sau până la data de 25 iunie 2022 inclusiv iar în cazul contribuabililor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, declaraţia se depune la fiecare termen de declarare a impozitului pe profit, dar nu mai târziu de data de 25 august 2021 sau de data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

În cazul în care termenul de depunere a declaraţiei prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educaţia timpurie din impozitul pe profit datorat este acelaşi cu termenul trimestrial de depunere a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, suma care depăşeşte impozitul pe profit datorat se scade din impozitul pe salarii aferent ultimei luni din trimestru.