Categories
Magistraţi Profesii juridice Social Ştiri

Criterii pentru acordarea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei!

Regulamentul privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei a fost recent modificat de Ordinul nr. 2291/2021.

Se prevede că la atribuirea locuinţelor de serviciu se va ţine seama de următoarele criterii: funcţia deţinută în sistem; numărul de copii aflaţi în întreţinere (minori, respectiv majori aflaţi în continuarea studiilor, în vârstă de până la 25 de ani); soţul/soţia deţine o funcţie dintre cele prevăzute la art. 1; starea de sănătate a solicitantului şi a membrilor de familie ai acestuia (soţ/soţie, copii aflaţi în întreţinere); situaţia familială a solicitantului; vechimea cererii privind atribuirea unei locuinţe de serviciu.

Practic, se elimină criteriile abrogate de Ordinul M.J. nr. 2465/2012.