Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

A fost constituit Fondul de compensare a investitorilor

Fondul de compensare a investitorilor a fost constituit ca persoană juridică de drept public.

În Monitorul Oficial nr. 420/2021 a fost publicată Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor.

Scopul Fondului include şi compensarea investitorilor, conform prevederilor prezentei legi, în cazul operaţiunilor prin care un participant la Fond, în calitatea sa de participant la sistemul depozitarului central, transferă, fără acordul prealabil al unui investitor, instrumente financiare deţinute de investitor, din contul individual deschis în numele acestuia la depozitarul central în contul global deschis de respectivul participant al Fondului la depozitarul central.