Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Soluţionarea Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar. Modificări

Soluţionarea litigiilor cu care a fost sesizată Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor se realizează de către un conciliator înscris în Registrul conciliatorilor, desemnat de către Secretariatul tehnic în sistem ciclic, respectiv în ordinea numerică a înscrierii acestora, începând cu numărul 1.

Regulamentul nr. 8/2021 modifică şi completează Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL – FIN).

Conciliatorul desemnat pentru soluţionarea unui litigiu are obligaţia să depună la dosar declaraţia de acceptare, independenţă, imparţialitate şi disponibilitate.

Conciliatorul va fi desemnat potrivit competenţelor profesionale specifice litigiului supus soluţionării.

Conciliatorul se va pronunţa asupra litigiului, prin emiterea unei hotărâri motivate sau întocmirea unei încheieri, conform procedurii de soluţionare alternativă a litigiului alese.