Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ştiaţi că a fost reglementat un mecanism de alertă privind interzicerea unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea minorilor?

Modalitatea de aplicare a mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti naţionale a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura, pe teritoriul României, chiar şi cu caracter temporar, în unităţi de învăţământ din reţeaua şcolară naţională, activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor a fost reglementată prin Ordinul nr. 3511/2021.

Se desemnează Direcţia generală învăţământ preuniversitar coordonator la nivel naţional al modulului de alertă pentru educaţia minorilor.

Unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinse în reţeaua şcolară naţională au obligaţia:
a) să anunţe inspectoratul şcolar din judeţul/municipiul Bucureşti în care funcţionează despre hotărârea judecătorească definitivă prin care unui cadru didactic i s-a interzis de către instanţele judecătoreşti naţionale dreptul de a desfăşura, chiar şi cu caracter temporar, în unităţi de învăţământ din reţeaua şcolară naţională, activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor, în termen de o zi de la data primirii hotărârii judecătoreşti;
b) să pună la dispoziţia autorităţii competente, în condiţii de siguranţă şi cu păstrarea confidenţialităţii, toate informaţiile necesare transmiterii alertei.

În scopul gestionării modulului de alertă pentru educaţia minorilor, la nivelul fiecărei autorităţi competente se desemnează un număr de utilizatori care vor avea acces la Sistemului de informare al pieţei interne – IMI.