Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Criterii de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

Decizie nr. 263/2021 prevede aprobarea criteriilor de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie.

Nominalizările pentru calitatea de membru şi membru supleant vor fi însoţite de următoarele documente:
a) curriculum vitae semnat, în format Europass, al persoanei nominalizate, din care să rezulte experienţa în formare profesională sau în managementul funcţiei publice;
b) declaraţie semnată a persoanei nominalizate privind faptul că va acţiona imparţial, cu bună – credinţă şi în interesul corectei funcţionări a Institutului Naţional de Administraţie, precum şi că nu a suferit condamnări pentru orice faptă de natură penală pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) scrisoare de intenţie a persoanei nominalizate în care enumeră pe scurt motivele care stau la baza acceptării nominalizării.

Analiza nominalizărilor se realizează de o comisie de selecţie formată din 3 membri, constituită la nivelul Secretariatului General al Guvernului, prin ordin al secretarului general al Guvernului.