Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Autorizarea organizaţiilor care oferă asistenţă persoanelor cu handicap pentru a primi articole scutite de TVA la import

Ordinul nr. 149/2021 prevede aprobarea Procedurii de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import.

Articolele importate în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi sunt bunuri special proiectate pentru educaţia, munca sau progresul social al nevăzătorilor sau al altor persoane cu handicap fizic sau mental, dacă sunt importate de instituţii sau organizaţii a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap şi care sunt autorizate de Autoritate să primească astfel de articole scutite de taxă.

În vederea obţinerii autorizaţiei instituţiile sau organizaţiile care respectă cerinţele depun la Autoritate următoarele documente: cererea pentru eliberarea autorizaţiei, actele de înfiinţare, organizare şi funcţionare ale instituţiei sau organizaţiei solicitante, în copie; extras din actul constitutiv şi statutul organizaţiei din care să rezulte că activitatea principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap; declaraţie pe propria răspundere.