Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Acte normative discutate de Guvern în ultima sa şedinţă!

Guvernul României în ultima sa şedinţă a luat act de următoarele acte normative:

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. MEMORANDUM cu tema: Susţinerea de către Guvernul României a organizării Celei de-a 6-a ediţii a concursului internaţional Solar Decathlon, la Bucureşti, în 2023.

II. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

IV. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.365/2020 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia.

2. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Mureş şi Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G.K.Constantinescu” în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Mureş şi Centrul Judeţean Olt, precum şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrarea Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole “Horting”.

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea înfiinţării Comitetului Naţional de Securitate a Aviaţiei.

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara- Arad”, lucrare de utilitate publică de interes naţional.

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanţa”.

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanțelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.