Categories
Protecţie socială Ştiri

Nomenclatorul serviciilor sociale a suferit unele modificări

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale a fost modificată de Hotărârea nr. 35472021.

Se introduce un nou alineat care prevede că asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar prevăzuţi îşi desfăşoară activitatea prin îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară şi în Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară.