Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia a adoptat prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului

Comisia a adoptat prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, precum şi o propunere de recomandare a Consiliului de instituire a unei garanţii europene pentru copii, în vederea promovării egalităţii de şanse pentru copiii expuţi riscului de sărăcie sau de excluziune socială.

Comisia recomandă, de asemenea, ca statele membre să ofere copiilor aflaţi în dificultate acces efectiv la o alimentaţie sănătoasă şi la locuinţe adecvate: de exemplu, copiii ar trebui să primească mese sănătoase şi în afara zilelor de şcoală, iar copiii fără adăpost şi familiile lor ar trebui să aibă acces la o locuinţă adecvată.