Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Respectarea principiului bicamerismului, secţiune distinctă în Regulamentul Camerei Deputaţilor

După adoptare sau respingere de către Camera Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite Senatului, care va decide definitiv.

În acest sens Hotărârea nr. 39/2021 prevede completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Se prevede că în cazul în care Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă o prevedere care intră în competenţa sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă şi Camera Deputaţilor este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la Senat, care va decide definitiv în procedură de urgenţă.