Categories
Economie Ştiri

Un proiect prevede ”Elaborarea unei strategii naţionale pentru piaţa de capital”

Ministerul Finanţelor colaborează cu Autoritatea de Supraveghere Financiară în cadrul proiectului comun privind ”Elaborarea unei strategii naţionale pentru piaţa de capital”, proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul de sprijin pentru reforme structurale SRSP.

Categories
Economie Ştiri

Un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

În Monitorul Oficial nr. 451/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ordonanţe de urgenţă adoptate de Guvern!

Guvernul a adoptat următoarele ordonanţe de urgenţă în ultima sa şedinţă:

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Cum va arăta structura anului şcolar 2021-2022 învăţământ liceal – filiera tehnologică?

În anul şcolar 2021 – 2022, pentru clasele a XII – a zi şi a XIII – a seral din învăţământul liceal – filiera tehnologică, ale căror planuri – cadru de învăţământ în vigoare prevăd un număr mai mic de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învăţământ cu menţinerea structurii, a numărului total de ore/săptămână şi a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile – cadru de învăţământ în vigoare.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia lansează o consultare publică privind mobilitatea tinerilor voluntari în întreaga UE

Comisia lansează o consultare publică privind mobilitatea tinerilor voluntari în întreaga UE.

Prin consultarea care va dura 12 săptămâni, se vor colecta opiniile cetăţenilor şi se vor identifica noi provocări şi oportunităţi în domeniul voluntariatului în rândul tinerilor.

Categories
Internaţional Ştiri

Efectele retrageriii Regatului Unit din UE!

Regatul Unit s-a retras din UE la 31 ianuarie 2020.

Cetăţenii UE din Marea Britanie şi cetăţenii britanici din statele membre ale UE care locuiau deja acolo înainte de ianuarie 2021 vor putea să locuiască şi să lucreze în locul unde sunt înregistraţi şi unde li s-au acordat permise de stabilire de către autorităţile britanice sau autorităţile naţionale ale statelor membre.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Va fi eliminată obligaţia microîntreprinderilor de a întocmi un Regulament intern

Microîntreprinderile cu până la 9 angajaţi vor putea ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu aceştia prin acord scris, iar specificarea atribuţiilor postului se va putea face atât verbal, cât şi în formă scrisă, la solicitarea angajatului.

Categories
Articole Protecţie socială

Ce condiţii minime de cazare trebuie să aibă persoanele private de libertate?

De foarte multe ori România a fost condamnată la CEDO din cauza condiţiilor precare de detenţie din închisorile noastre.

Încă de anul trecut Ordinul nr. 796/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 220/2020, a modificat şi completat Normele minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A fost lansat apelul la candidaturi pentru Premiul pentru societatea civilă 2021

Comitetul Economic şi Social European (CESE) a lansat apelul la candidaturi pentru Premiul pentru societatea civilă 2021.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modificări ale Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi

Ordinul nr. 529/2021 prevede modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus.