Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Procedura pentru contestarea rezultatelor obţinute la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal

Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent a fost regent modificat de Hotărârea nr. 4/2021.

Se prevede că rezultatele obţinute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii.

Ca o noutate, este reglementată procedura pentru contestarea rezultatelor obţinute la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi de soluţionare a contestaţiilor.

Contestaţia se poate depune, numai în nume propriu, prin e-mail, direct la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare

După depunerea contestaţiei, contestatarul poate aduce lămuriri suplimentare cu privire la argumentele din cuprinsul contestaţiei şi documente prin care îşi probează afirmaţiile, la cererea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, prin decizie de soluţionare a contestaţiei, emisă individual pentru fiecare contestaţie depusă, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea acestora.