Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Taxe/Impozite

Clarificări privind aplicarea sistemului TVA la încasare

Potrivit unui comunicat ANAF, prin Legea nr. 296/2020 au fost modificate prevederile Codului fiscal, intenţia fiind ca, începând cu 1 ianuarie 2021, persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent şi în anul în curs nu a depăşit plafonul de 4.500.000 lei să poată opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-au exercitat opțiunea.

Cu toate acestea, nu a fost posibilă aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2021 în noile condiţii, întrucât în Codul fiscal există încă o serie de referiri la vechiul plafon de 2.250.000 lei, precum şi obligaţia de notificare pentru aplicarea sistemului în termenul de 25 ianuarie a fiecărui an.

Pentru respectarea intenţiei de reglementare care a stat la baza Legii 296/2020, a fost necesară modificarea şi a altor prevederi din Codul fiscal, modificări care s-au realizat prin OUG nr. 13/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991.

Astfel, începând cu data de 1 martie 2021, toate persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent, precum şi în anul în curs, nu a depăşit plafonul de 4.500.000 lei pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Această opţiune poate fi exercitată oricând în cursul anului.