Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

La nivel european s-a propus consolidarea impactului acţiunilor umanitare

Comisia a propus consolidarea impactului acţiunilor umanitare desfăşurate la nivel mondial de Uniunea Europeană pentru a răspunde nevoilor umanitare puternic accentuate de pandemia de COVID-19.

Comunicarea propune o serie de acţiuni-cheie menite să accelereze furnizarea ajutorului umanitar prin extinderea bazei de resurse, prin sprijinirea unui mediu mai propice pentru partenerii umanitari şi prin abordarea cauzelor profunde ale crizelor în cadrul unei abordări de tipul „Echipa Europa”.

Comunicarea subliniază importanţa dreptului umanitar internaţional, căruia i se acordă o atenţie reînnoită, şi, de asemenea, prevede măsuri menite să contracareze impactul umanitar dramatic al schimbărilor climatice.