Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Reglementări privind acoperirea acoperirea cheltuielilor efectuate de Compania Naţională de Investiţii

A fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A.

Se introduce o nouă prevedere care reglementează că pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activităţile necesare realizării obiectivelor de investiţii, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 8% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I.