Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

UE pune la dispoziţie peste 330 de miliarde EUR pentru proiecte regionale şi locale în perioada 2021-2027

UE pune la dispoziţie peste 330 de miliarde EUR pentru proiecte regionale şi locale în perioada 2021-2027, prin intermediul fondurilor structurale, pentru a contribui la reducerea disparităţilor economice şi la stimularea redresării în urma pandemiei.

Ambasadorii la UE ai statelor membre au aprobat textele juridice ce reglementează fondurile, care reprezintă aproape o treime din bugetul pe şapte ani al UE, confirmând astfel acordul politic la care s-a ajuns cu Parlamentul European.

Pachetul de coeziune pentru perioada 2021-2027 prevede investiţii multianuale, majoritatea resurselor fiind concentrate pe ţările şi regiunile mai puţin dezvoltate, pentru a promova coeziunea socială, economică şi teritorială în întreaga UE. În contextul crizei actuale, acest lucru nu numai că va atenua efectele sociale şi economice pe termen lung ale pandemiei de COVID-19, ci va contribui şi la funcţionarea pieţei unice.