Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ştiaţi că există o Comisie Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial?

Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial este o structură fără personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi are atribuţii de coordonare a activităţilor de protejare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial, desfăşurate în baza politicilor culturale ale Ministerului Culturii.

Ordinul nr. 2617/2021 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.

Comisia este constituită din 21 de membri şi funcţionează în conformitate cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare.

Indemnizaţia lunară cuvenită fiecărui membru al Comisiei este stabilită prin ordin al ministrului culturii, se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc şi nu poate depăşi 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei.