Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative incluse pe lista ultimei şedinţe a Guvernului

Următoarele acte normative au fost incluse pe lista ultimei şedinţe a Guvernului:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Banca Naţională a României a organizat Săptămâna mondială a banilor

În perioada 22-26 martie 2021 Banca Naţională a României a organizat Săptămâna mondială a banilor, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică prin Reţeaua Internaţională de Educaţie Financiară la care BNR este membru cu drepturi depline începând cu anul 2018.

Categories
Pensii Ştiri

Atenţie! Taloanele de pensie vor fi returnate Caselor de Pensie după 2 ani de la emitere!

Conform legislaţiei în vigoare, toţi pensionarii trebuie să primească un talon de pensie.

Pentru cei care încasează drepturile de pensie la domiciliu se emite talonul de culoare roşie, ca document de plată, iar pentru cei care au optat să primească pensia prin bancă se emite talonul mov, care este documentul de informare cu privire la sumele care se achită în cont.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, a fost semnat un act adiţional între Casa Naţională de Pensii Publice şi Compania Naţională Poşta Română la Convenţia-Cadru încheiată în anul 2003.

Prin această Convenie se stipulează clar că taloanele mov trebuie să fie distribuite la domiciliul pensionarilor de către factorii poştali, putând fi returnate Caselor de Pensii DOAR după 24 de luni de la data emiterii.

Categories
Economie Ştiri

Au fost puse bazele Codului amenajării teritoriului

Au fost aprobate tezele prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, prin Hotărârea nr. 298/2021.

Planificarea dezvoltării este extrem de importantă, mai ales pentru o ţară ca România care a trecut prin schimbări politice fundamentale în ultimul secol. O dezvoltare dinamică presupune coordonarea deciziilor şi adaptarea corectă a acestora. Pe măsură ce economia ţării se consolidează, capacitatea de planificare se dezvoltă şi se eficientizează la toate nivelurile administrative.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Noutăţi. Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale

Ordinul nr. 438/2021 prevede aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Cum va fi structurat semestrul II al anului şcolar?

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020 – 2021 a fost recent modificat de Ordinul nr. 3558/2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Valoarea costului standard per elev în anul 2021

Hotărârea nr. 352/2021 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.

Categories
Activităţi industriale Domeniul energetic Economie Ştiri

Măsuri pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive

Legea nr. 54/2021 a modificat şi completat Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.

Categories
Pensii Ştiri

Instituţiile care beneficiază de pensii de serviciu trebuie să vină cu propuneri de modificare a calculului!

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a solicitat instituţiilor care beneficiază de pensii de serviciu să vină cu propuneri de modificare privind calculul acestor pensii.

Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal

Având în vedere necesitatea clarificării modalităţii de deducere a costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, în cazul asocierilor fără personalitate juridică, în vederea determinării impozitului pe venitul realizat datorat de fiecare asociat, în situaţia în care există obligativitatea de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale,
    având în vedere necesitatea efectuării unor corelări şi corecţii de natură tehnică, în vederea asigurării aplicării unitare a reglementărilor fiscale cu privire la TVA,