Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Procedura remunerării personalului din cadrul Subprogramului de transplant de organe

Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, au fost modificate de Ordinul nr. 193/2021.

Se introduce un nou alineat la art. 10 care prevede că remunerarea personalului în cadrul Subprogramului de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană se realizează în baza foilor colective de prezenţă care se întocmesc distinct pentru fiecare tip de contract încheiat între părţile contractante, însoţite de rapoartele lunare de activitate ale personalului din care să rezulte activităţile şi numărul de ore lucrate zilnic pentru realizarea acestora.

Documentele se certifică prin semnarea de către managerul spitalului în care îşi desfăşoară activitatea personalul, precum şi de coordonatorul Subprogramului de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.