Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări privind ocuparea de către personalul MApN a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate

Ordinul nr. 37/2021 a suspendat, până la data de 30 iunie 2021, aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015.

În perioada suspendării dispoziţiilor sunt declaraţi “admis” la selecţia iniţială şi pot participa la următoarele probe din concurs/examen:
a) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internaţionale la care România este parte, prevăzute cu nivelul de competenţă lingvistică 3, candidaţii cu nivel de competenţă lingvistică 2 sau superior acestuia la oricare două deprinderi şi nivel de competenţă lingvistică 2+ sau superior acestuia la celelalte două deprinderi;
b) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internaţionale la care România este parte, prevăzute cu nivelul de competenţă lingvistică 4 la 1 – 3 deprinderi şi cu nivelul de competenţă lingvistică 3 la cealaltă/celelalte deprindere/deprinderi, candidaţii cu nivel de competenţă lingvistică 3 sau superior acestuia la deprinderea/deprinderile prevăzută/prevăzute cu nivel de competenţă lingvistică 4 şi cu nivel de competenţă lingvistică 2+ sau superior acestuia la deprinderea/deprinderile prevăzută/prevăzute cu nivel de competenţă lingvistică 3.