Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative adoptate de Guvern!

În ultima sa şedinţă Guvernul a adoptat mai multe acte normative printre care enumerăm:

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Școlii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II.    ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1.   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi al Legii contabilităţii nr. 82/1991
2.  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022
3.   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.