Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

S-a propus instituirea a 10 noi parteneriate europene!

Comisia a propus instituirea a 10 noi parteneriate europene între Uniunea Europeană, statele membre şi/sau sectorul de profil.

Obiectivul este de a accelera tranziţia către o Europă verde, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei şi digitală, precum şi de a transforma industria europeană într-o industrie mai rezilientă şi mai competitivă.

UE va asigura finanţare de aproape 10 miliarde EUR, partenerii contribuind la rândul lor cu investiţii de o valoare cel puţin echivalentă finanţării UE. Se estimează că prin corelarea contribuţiilor se vor mobiliza investiţii suplimentare care să sprijine tranziţia şi că se vor crea efecte pozitive pe termen lung în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, mediul şi societatea.