Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Atenţie! Unii operatori trebuie să depună la ANRE o solicitare pentru actualizarea înregistrării!

În Monitorul Oficial nr. 175/2021 a fost publicat Ordinul nr. 8/2021 privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013.

Se introduce o nouă prevedere conform căreia operatorii economici care ulterior datei de 31 decembrie 2016 au preluat/reluat exploatarea comercială a unor unităţi de cogenerare existente dintre cele înscrise la data de 31 decembrie 2016 în Lista capacităţilor cu acreditare finală şi care solicită acordarea sprijinului pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficienţă vor depune la ANRE o solicitare pentru actualizarea înregistrării şi a Listei capacităţilor cu acreditare finală pentru unităţile de cogenerare respective.

Este necesar depunerea unei documentaţii care poate fi depusă la ANRE oricând în cursul anului, concomitent sau ulterior depunerii cererii pentru acordarea de către ANRE a licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare pentru care se solicită actualizarea înregistrării şi a Listei capacităţilor cu acreditare finală.