Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A fost aprobată Strategia naţională pentru Pactului în domeniul politicii de securitate

Hotărârea nr. 40/2021 are în vedere aprobarea Strategiei naţionale pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene.

Instituţiile publice trimiţătoare au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia naţională pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene şi în Planul de acţiune aferent acesteia.

Iar finanţarea măsurilor prevăzute în Strategia naţională pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene se asigură din bugetul fiecărei instituţii publice trimiţătoare, în limita fondurilor aprobate prin legile bugetare anuale.