Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

O comisie de evaluare cu caracter temporar va evalua activitatea cadrelor didactice

Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează la nivelul unităţii sau instituţiei de învăţământ de către o comisie de evaluare cu caracter temporar, stabilită din cadre didactice care nu fac parte din consiliul de administraţie, la propunerea consiliului profesoral, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ.

Conform Ordinului nr. 3189/2021, componenţa şi numărul de membri ai comisiei se stabilesc prin procedură proprie, în funcţie de particularităţile unităţii de învăţământ, şi este condusă de un responsabil.

Comisia se constituie prin decizie a directorului unităţii de învăţământ până la data începerii activităţii de evaluare.