Categories
Articole Asigurări de sănătate Medicamente Programe de sănătate Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Toate persoanele simptomatice aflate pe teritoriul României beneficiază de un număr de maximum 8 consultaţii/oră!

Conform ultimelor modificări, aduse de Hotărârea nr. 22/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 102/2021, toate persoanele aflate pe teritoriul României, care prezintă simptome de îmbolnăvire cu COVID-19, beneficiază de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, în număr de maximum 8 consultaţii/oră.

Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor sanitare activitatea desfăşurată lunar, după cum urmează:

– la nivelul valorii aferente indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;

– la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea aferentă indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate;

– la nivelul indicatorilor realizaţi, fără a depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital, dacă se acoperă cheltuiala efectiv realizată;

– la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat care nu poate depăşi media lunară a cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiționale în trimestrul IV al anului 2020, cu excepţia unităţilor sanitare nominalizate începând cu luna decembrie 2020 în OMS nr. 555/2020, pentru care casele de asigurări de sănătate decontează activitatea desfăşurată lunar la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat, justificat de situaţia epidemiologică generată de coronavirusul SARS-CoV-2.

De asemenea, sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice din ambulatoriul de specialitate se pot suplimenta, prin încheierea unor acte adiţionale, după încheierea lunii în care au fost acordate investigaţiile paraclinice, pentru:
a) investigaţii paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID – 19 după externarea din spital;
b) investigaţii paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare – pentru afecţiunile respective.