Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Vă reamintim că o persoană poate fi asociat unic în mai multe societăţi cu răspundere limitată!

Vă remintim că au fost abrogate dispoziţiile conform cărora o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.

Legii societăţilor nr. 31/1990 fiind modificată încă de anul trecut de Legea nr. 102/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 583/2020.

Au fost abrogate şi dispoziţiile care prevăd că la acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate.

Încă o noutate prevedea că avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate.